AKTUALNOŚCI

  1. pl
  2. en

Norweskie

Fundusze

Wyjdziemy na Miasto, żeby zadać Wam pytanie!

21 lipca 2022
Adam Pulit - Burmistrz Złotowa informuje, iż w okresie od 22 lipca do września 2022 r. na terenie Miasta Złotowa prowadzone będą wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami w zakresie obejmującym przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego instalacji spalania, rodzaju paliwa spalanego w kotłach i piecach
Ankieterzy przeprowadzający wywiady z mieszkańcami wyposażeni są w identyfikatory, a ich autentyczność można potwierdzić:
bezpośrednio u realizującego niniejsze działania dla Gminy Miasto Złotów tj. firmie Atmoterm S.A. pod nr telefonu: 734 211 822
lub w dniach roboczych w Urzędzie Miejskim w Złotowie pod nr telefonu:
67 263 26 40 wew.41
 
O prowadzeniu działań przez ankieterów została powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Złotowie.
 
Badanie kwestionariuszowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych i posiada charakter wyłącznie informacyjny.
Godziny pracy ankieterów od poniedziałku do soboty: 9-19, niedziela 10-17.