AKTUALNOŚCI

  1. pl
  2. en

Norweskie

Fundusze

Trwa przegląd dróg w mieście

04 marca 2024
Drodzy mieszkańcy,
Trwa przegląd dróg w mieście. Stosujemy nowoczesne technologie w zarządzaniu miastem!
Na terenie miasta rozpoczęły się pomiary terenowe dróg gminnych związane z ewidencją dróg oraz kontrolą okresową - roczną stanu technicznego.
Po drogach miasta poruszać się będzie samochód pomiarowy Toyota Hilux; PN77674.
Pomiary drogowe wykonuje firma Lehmann+Partner Polska ,62-500 Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8.
W ramach Funduszy Norweskich zakupiliśmy i wdrażamy system zarządzania infrastrukturą drogową.
Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Lokalnego – projekt pn. „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”
Razem rozwijaMY Złotów!