AKTUALNOŚCI

  1. pl
  2. en

Norweskie

Fundusze

Rada Rozwoju i Zespół Kluczowych Specjalistów gotowi do działania!

07 kwietnia 2022

7 kwietnia br. odbyło się inauguracyjne spotkanie dwóch zespołów powołanych w związku z realizacją projektu „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” tj. Rady Rozwoju i Zespołu Kluczowych Specjalistów 

Licznie zebrani przedstawiciele lokalnych instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych po krótkim wprowadzeniu i aktualizacji informacji nt. projektu, przystąpili do pracy i podzielili się swoimi pomysłami na temat:
➡ miejsc, w których należy przeprowadzić audyt dostępności,
➡ planowanego zakresu działalności Biura Karier,
➡ planowanego zakresu działalności Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości,
➡ form zajęć planowanych do przeprowadzenia w ramach przedsięwzięcia „Trener Senioralny”.
 
Oba zespoły będą aktywnie działać w trakcie realizacji całego projektu i stanowić będą rolę doradczą przy wielu kwestiach.
 
Raz jeszcze dziękujemy licznie zgromadzonym za poświęcenie swojego czasu. Liczymy na owocną współpracę.
 
Wszystkie działania są realizowane w ramach projektu pod nazwą Złotów. Wielkopolskie Zdroje finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu Państwa.