AKTUALNOŚCI

  1. pl
  2. en

Norweskie

Fundusze

Przedstawiamy Państwu Raport z badania Oddziaływania na Kapitał Społeczny BOX.

25 stycznia 2024

Przedstawiamy Państwu Raport z badania Oddziaływania na Kapitał Społeczny BOX.

Badanie przeprowadzone w Gminie Miasto Złotów było pierwszym tego typu przedsięwzięciem realizowanym przez lokalne władze samorządowe we współpracy z Fundacją Stocznia. Równocześnie Fundacja Stocznia przeprowadziła badanie kapitału społecznego na próbie ogólnopolskiej próbie dorosłych mieszkańców/nek Polski. Jego wyniki stanowią punkt odniesienia dla badania przeprowadzonego w Gminie Miasto Złotów. 

Do tej pory mieszkańcy Złotowa nie byli poddawani badaniom w zakresie kapitału społecznego. Władze miasta chciały poznać opinie mieszkańców na m.in. temat jakości życia w mieście, poziomu zadowolenia ze świadczonych usług na ich rzecz. W ramach realizacji projektu finansowanego z tzw. Funduszy Norweskich pojawiła się możliwość przeprowadzenia badania w oparciu o doświadczenia Fundacji Stocznia.