AKTUALNOŚCI

  1. pl
  2. en

Norweskie

Fundusze

Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości ruszy już niebawem!

01 września 2022

Adam Pulit - Burmistrz Miasta Złotowa dnia 31 sierpnia 2022 r. podpisał umowę z Usługowym Zakładem Budowlanym, Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak, na przebudowę Zespołu Zakładu Wodociągowego, a zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:

  • częściowej wymiany pokrycia dachowego,
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
  • ocieplenia i malowania zewnętrznych ścian budynku,
  • termomodernizacji sufitów i stropodachów,
  • wymiany posadzek,
  • robót wykończeniowych ścian i okładzin ściennych,
  • montażu ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych.

Tworzenie warunków do współpracy i współdziałania trzech sektorów zapewni możliwość wspierania przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i organizacji pozarządowych.

Jest to kolejny krok w stronę realizacji marki "Złotów. Wielkopolskie Zdroje", która zakłada, że Złotów ma być miastem wygodnym do życia, pracy i nauki!Wszystkie działania są realizowane w ramach projektu pod nazwą Złotów. Wielkopolskie Zdroje finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu Państwa.