AKTUALNOŚCI

  1. pl
  2. en

Norweskie

Fundusze

Podsumowanie projektu Nasze Zielone miejsce w mieście!

13 listopada 2022
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych wzięli udział w konkursie organizowanym przez Adama Pulita - Burmistrza Złotowa pt. "Nasze! Zielone miejsce w mieście" w ramach realizacji programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 
Przedmiotem konkursu było wspólne utworzenie przez mieszkańców społecznych stref zieleni (wspólnych miejsc) na chodnikach/placach/podwórkach miasta, które będą stanowiły nową estetyczną przestrzeń do budowania relacji i więzi sąsiedzkich.