AKTUALNOŚCI

  1. pl
  2. en

Norweskie

Fundusze

Nowa siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej w Złotowie rośnie jak na drożdżach!

10 lutego 2023
10 lutego 2023 roku Adam Pulit - Burmistrz Złotowa wraz z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej sprawdzili jak posuwają się pracę w Centrum Multiopieki Kierownik WTZ Dorota Staszewska wskazała już jak zaplanowali zagospodarowanie pomieszczeń pod konkretne działania i potrzeby!
Przeniesienie WTZ umożliwi zwiększenie miejsca dla dzieci w Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie
Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Złotów. Wielkopolskie Zdroje" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu Państwa
Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjną;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne