AKTUALNOŚCI

  1. pl
  2. en

Norweskie

Fundusze

Konsultacje Rynkowe "Budowa krytych kortów tenisowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

26 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Złotów zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych dla Przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa krytych kortów tenisowych wrazz infrastrukturą towarzyszącą ".

Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia, w tym jego zakresu, źródeł i warunków finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Prosimy o lekturę Memorandum Informacyjnego oraz zapraszamy na spotkanie celem omówienia całego Przedsięwzięcia w szczególności zagadnień ujętych w przesłanej ankiecie.

Wobec tego prosimy o informację do 16 września 2022 r. czy jesteście Państwo zainteresowani udziałem w takim spotkaniu.

Dokumentacja w sprawie postępowania znajduje się pod linkiem: http://bip.zlotow.pl/?a=12100

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział w niniejszych konsultacjach.