AKTUALNOŚCI

  1. pl
  2. en

Norweskie

Fundusze

Dlaczego czujniki pojawiły się w różnych miejscach miasta?

06 kwietnia 2023

 4 kwietnia 2023 roku odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, który w ramach projektu "Złotów Wielkopolskie Zdroje" prowadzi badania klimatu w mieście.

Na czym polega ich zadanie? W rożnych miejscach miasta umieścili aparaturę do przeprowadzenia pomiarów meteorologicznych, przeprowadzają pomiary natężenia hałasu, pól elektromagnetycznych i jakości powietrza.

Po co to robimy?

Badania odpowiedzą na pytanie, czy warunki panujące na terenie Złotowa pozwolą na uzyskanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu – dokumentu umożliwiającego wystąpienie o nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej lub uzdrowiska.

Zadanie jest finansowane w ramach projektu "Złotów. Wielkopolskie Zdroje"finansowane z Funduszy Norweskich.